Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lâm
Giới tính Nam
Website https://vanlamlk70.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Long Thành
Quận/huyện Huyện Duyên Hải
Tỉnh/thành Trà Vinh
Xác thực bởi Lê Liên Hòa, Tô Điền Khương
Đã đưa lên 502 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 879 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17043 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này