Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phùng Như Hoa
Giới tính Nữ
Website https://hoaut74.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân An 2
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học
Giới thiệu Hiệu trưởng trường MN Bông Sen LaGi-BT
Xác thực bởi Phùng Văn Út, Lê Thị Thảo
Đã đưa lên 2118 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 84 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 418 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 189326 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này